"Het kan
altijd
slimmer"

Artificial intelligence
Omdat hij daar dan toch is, pikt Heesters op de TU Delft de colleges over artificial intelligence en kwantumcomputing mee. Heester: “Deze twee vakgebieden vind ik persoonlijk interessant omdat ik veel mogelijkheden zie om geautomatiseerd te ontwerpen. De technologie staat nu nog in de kinderschoenen, maar binnen tien jaar gaan we resultaten zien die we niet voor mogelijk houden. Tegelijkertijd hebben kunstmatige intelligentie en kwantummechanica de potentie om onze wereld behoorlijk overhoop te halen. Heester: “Wanneer we computers hun eigen denkkracht laten ontwikkelen, houd ik m’n hart vast.” Daarmee begrijpt Heester waarom Stephen Hawking al waarschuwde

voor deze gevaren. Heester: “Vooral het ontbreken van regelgeving en ethische principes rondom dit onderwerp vormen een groot risico.” 

Wereld van morgen
De technologie uit Star Trek was in de jaren zestig science fiction. “Maar inmiddels lopen we wel allemaal met de gadgets uit die serie rond. Dat is ook de reden dat ik die colleges op de TU Delft volg. Willen we als ingenieurs voorsorteren op de toekomst, dan is samenwerking met kennisinstituten in binnen- en buitenland onmisbaar. De praktijkwereld en de academische wereld hebben elkaar nodig voor de wereld van morgen.”

Een leven lang leren en ontwikkelen moet net zo belangrijk worden als eten en drinken, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer deze zomer. Zo ver zijn we nog niet. Maar het aantal werkenden dat teruggaat naar de schoolbanken, neemt toe. Vorig jaar volgde bijna 70 procent van de hoogopgeleiden cursussen, zo berekende het CBS. Innovator Bob Heester is één van hen.

Data aan elkaar knopen
Heester rondde eerder drie studies af en werd in september met 13 andere talentvolle ingenieurs onder de 35 uitgeroepen tot Young Talent van het jaar in de ingenieursbranche. Op dit moment voert hij een promotieonderzoek (PhD) uit aan de TU Delft: Integration of IFC and 3D GIS within a blockchain building environment framework. “Ik onderzoek een nieuwe manier om ruimtelijke data aan elkaar te knopen”, 

licht Heester toe. “Stel, je wilt een brug ontwerpen die perfect in de omgeving past. Nu is er nog veel arbeidsintensief en soms iteratief reken- en invoerwerk nodig om te komen tot een ontwerp. Je begrijpt dat het slimmer en efficiënter kan. Straks liggen er in diezelfde tijd 20.000 ontwerpvarianten, helemaal aangepast aan de context, wensen en het beschikbare budget.”

Innovator en Young
Talent Bob Heester
is nooit klaar
"Het kan
altijd
slimmer"

Een leven lang leren en ontwikkelen moet net zo belangrijk worden als eten en drinken, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer deze zomer. Zo ver zijn we nog niet. Maar het aantal werkenden dat teruggaat naar de schoolbanken, neemt toe. Vorig jaar volgde bijna 70 procent van de hoogopgeleiden cursussen, zo berekende het CBS. Innovator Bob Heester is één van hen.

Data aan elkaar knopen
Heester rondde eerder drie studies af en werd in september met 13 andere talentvolle ingenieurs onder de 35 uitgeroepen tot Young Talent van het jaar in de ingenieursbranche. Op dit moment voert hij een promotieonderzoek (PhD) uit aan de TU Delft: Integration of IFC and 3D GIS within a blockchain building environment framework. “Ik onderzoek een nieuwe manier om ruimtelijke data aan elkaar te knopen”, licht Heester toe. “Stel, je wilt een brug ontwerpen die perfect in de omgeving past. Nu is er nog veel arbeidsintensief en soms iteratief reken- en invoerwerk nodig om te komen tot een ontwerp. Je begrijpt dat het slimmer en efficiënter kan. Straks liggen er in diezelfde tijd 20.000 ontwerpvarianten, helemaal aangepast aan de context, wensen en het beschikbare budget.”

Innovator en Young
Talent Bob Heester
is nooit klaar

Artificial intelligence
Omdat hij daar dan toch is, pikt Heesters op de TU Delft de colleges over artificial intelligence en kwantumcomputing mee. Heester: “Deze twee vakgebieden vind ik persoonlijk interessant omdat ik veel mogelijkheden zie om geautomatiseerd te ontwerpen. De technologie staat nu nog in de kinderschoenen, maar binnen tien jaar gaan we resultaten zien die we niet voor mogelijk houden. Tegelijkertijd hebben kunstmatige intelligentie en kwantummechanica de potentie om onze wereld behoorlijk overhoop te halen. Heester: “Wanneer we computers hun eigen denkkracht laten ontwikkelen, houd ik m’n hart vast.” Daarmee begrijpt Heester waarom Stephen Hawking al waarschuwde voor deze gevaren. Heester: “Vooral het ontbreken van regelgeving en ethische principes rondom dit onderwerp vormen een groot risico.” 

Wereld van morgen
De technologie uit Star Trek was in de jaren zestig science fiction. “Maar inmiddels lopen we wel allemaal met de gadgets uit die serie rond. Dat is ook de reden dat ik die colleges op de TU Delft volg. Willen we als ingenieurs voorsorteren op de toekomst, dan is samenwerking met kennisinstituten in binnen- en buitenland onmisbaar. De praktijkwereld en de academische wereld hebben elkaar nodig voor de wereld van morgen.”