Duizenden kilometers aan kabels; honderden nieuwe elektriciteitsruimtes. Liander zet via NuGelre vol in op de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Gelderland. Een aanpak waarin teamwork centraal staat en – letterlijk en figuurlijk - voor een stroomversnelling zorgt.

Programma NuGelre
Het stroomnet in Nederland is overvol en vraag en aanbod van elektriciteit blijven maar groeien. In Gelderland is dit niet anders. Daarom breidt Liander ook hier het elektriciteitsnetwerk uit. Binnen het programma NuGelre gaat dit in grote stappen. “Alleen al in Rivierenland, één van de drie percelen binnen NuGelre, investeren wij 200 miljoen euro. Goed voor de aanleg van 700 kilometer kabel en 300 nieuwe transformatorhuisjes”, vertelt projectmanager Mark Meissner van Liander.

"De kabeltracés doorsnijden dorpen en weilanden,
wegen en waterlopen."

Voorbereiding
Kabels aanleggen en elektriciteitsruimtes plaatsen; het klinkt zoveel eenvoudiger dan het is. Meissner: “De kabeltracés doorsnijden dorpen en weilanden, wegen en waterlopen. Je moet rekening houden met grondeigenaren, omwonenden. Maar ook met zaken zoals archeologie, bodemverontreiniging en waterhuishouding. Voor de ingewikkelde delen ben je zo een jaar verder om alle vergunningen rond te krijgen en tot een goed ontwerp te komen. Pas daarna kan het werk buiten beginnen.”

Bouwteam
Maar, met een elektriciteitsnet dat aan alle kanten knelt, wil je vooral snelheid maken. Meissner: “Daarom werken wij binnen onze percelen in bouwteamverband. Dit zorgt ervoor dat aannemer, opdrachtgever en ingenieursbureau al in de ontwerpfase intensief met elkaar samenwerken. Een aannemer weet hoe hij iets moet maken, een ingenieursbureau is specialist in de voorbereiding. Als je elkaar vroeg vindt, benut je kennis beter en kom je sneller tot een goed ontwerp.”

Angelique Sterken (links) en Mark Meissner

Geen gedoe in de uitvoering
Dit is waar Visser & Smit Hanab samen met Van Geleuken Energie en Water– de aannemers die het perceel Rivierenland voor hun rekening nemen – naar zochten. Programmamanager Angelique Sterken: “Gedoe in de uitvoering ontstaat vaak omdat een ontwerp niet matcht met de praktijk. Denk aan een gestuurde boring waarvan het uittredepunt bij een boom uitkomt. De sleutel ligt in een goede afstemming tussen voorbereiding en uitvoering.”

Focus op expertise
Visser & Smit Hanab zocht een bouwteam-partner bij wie de voorbereiding de komende zes jaar in vertrouwde handen is. “Zodat wij ons kunnen focussen op de uitvoering. Dus geen partij die een ontwerp maakt, er een strik omheen doet en zegt: voer maar uit. Nee, je wilt een partij die je aanvult, die wil leren en zich met jou verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Omdat Antea Group al werk deed voor Liander en al één van onze projecten had voorbereid, hebben wij hen hiervoor gevraagd.”

Investeren in samenwerking
Een vloeiende samenwerking tussen ingenieurs en aannemers is niet vanzelfsprekend. Meissner: “Je moet twee werelden samenbrengen. Je hebt het ingenieursbureau dat heel theoretisch kan denken én de aannemer die juist pragmatisch is en meters wil maken. Daarom hebben we gebruik gemaakt van de ‘Teaming’-methode. Hiermee bouwen we – mede dankzij uitgebreide teambuilding – aan een team dat snel, soepel en slagvaardig samenwerkt en één doel voor ogen heeft: de energietransitie zo goed en zo snel mogelijk realiseren.” 

Formule 1 in kabeltraject
Teaming is een aanpak die ook wordt toegepast bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. “Je maakt hierbij maximaal gebruik van de kracht van elk specialisme. Dit zie je bijvoorbeeld terug in onze overlegstructuren. Elk specialisme, zoals Technisch management of Omgevingsmanagent, krijgt in onze overleggen drie minuten om te pitchen waar ze staan en wat ze nodig hebben. Zo wordt iedereen gehoord, kom je eerder tot de kern en versnel je besluitvorming.”

"Wij leren door de bril van de aannemer kijken.
Je bent jezelf bewuster waar zij tegenaan lopen.”

Wisselwerking
Ook Mark van Esterik (Antea Group) ervaart dat er een goede wisselwerking tussen aannemers en ingenieurs is ontstaan. “Wij leren door de bril van de aannemer kijken. Je bent jezelf bewuster waar zij tegenaan lopen. Daar kunnen wij in onze ontwerpen al rekening mee houden. Andersom ervaart de aannemer tegen welke knelpunten wij aanlopen. Zij kunnen hierop anticiperen in hun fasering. Bijvoorbeeld door trajectdelen die al voorbereid zijn naar voren te halen.”

Vliegende start in Opijnen
Rivierenland kende dankzij de samenwerking een flitsstart. Het was het allereerste perceel binnen NuGelre dat een project in uitvoering bracht. In Opijnen ging 25 kilometer aan 20kv Ringverbinding de grond in en werden 11 elektriciteitsruimtes omgebouwd. Sterken: “Natuurlijk loop je ook hier tegen zaken aan die je achteraf anders had willen doen. Het mooie is dat je deze met elkaar meeneemt naar een volgend project: zo raak je steeds beter op elkaar ingespeeld.”

Ruimte voor innovatie
De samenwerking biedt ook ruimte voor vernieuwing. Van Esterik: “In de komende zes jaar gaan de technologische ontwikkelingen gewoon door. Dit project biedt kansen om samen te onderzoeken hoe je kunt innoveren: wat werkt wel en niet? Zo zijn wij bezig om kabeltracés te optimaliseren via parametrisch ontwerpen. Hiervoor hebben wij wel de kennis van de aannemer nodig. En we testen hoe we met Virtual Reality stakeholders sneller mee kunnen nemen in plannen en ontwerpen.”  

Eén team, één doel
Het project in Opijnen nadert z’n afronding. Inmiddels staan er al weer nieuwe projecten op polepositie voor uitvoering. Meissner: “Je kunt gerust stellen dat er in korte tijd een mooi gezamenlijk treintje is ontstaan. In onze bouwteamvergaderingen of project-overleggen zie je al niet eens meer wie nu van Antea Group, Liander, V&SH of Van Geleuken is. Het is één team, met één doel. En dat heb je nodig om de energietransitie verder te brengen.”

Over NuGelre

Duizenden kilometers kabel en honderden elektriciteitshuisjes zijn nodig om het Gelderse elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dit gebeurt de komende twaalf jaar met het Liander-programma Netuitbreiding Gelre (NuGelre). NuGelre beslaat drie regio’s binnen Gelderland: de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en het Rivierenland. In totaal wordt vanuit het programma de komende jaren 2.000 kilometer middenspanningskabel gelegd en komen er ongeveer 1175 nieuwe elektriciteitsruimtes bij.

Aan het woord

Mark van Esterik, Manager adviesgroep Milieu & Energie Oost

Mark Meissner, Projectmanager NuGelre Liander

Angelique Sterken,
Programmamanager
Visser & Smit Hanab

Mark Meissner (links) en Mark van Esterik

Het is één team, met één doel. En dat heb je nodig om
de energietransitie verder te brengen.”

Duizenden kilometers aan kabels; honderden nieuwe elektriciteitsruimtes. Liander zet via NuGelre vol in op de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Gelderland. Een aanpak waarin teamwork centraal staat en – letterlijk en figuurlijk - voor een stroomversnelling zorgt.

Programma NuGelre
Het stroomnet in Nederland is overvol en vraag en aanbod van elektriciteit blijven maar groeien. In Gelderland is dit niet anders. Daarom breidt Liander ook hier het elektriciteitsnetwerk uit. Binnen het programma NuGelre gaat dit in grote stappen. “Alleen al in Rivierenland, één van de drie percelen binnen NuGelre, investeren wij 200 miljoen euro. Goed voor de aanleg van 700 kilometer kabel en 300 nieuwe transformatorhuisjes”, vertelt projectmanager Mark Meissner van Liander.

"De kabeltracés doorsnijden dorpen en weilanden,
wegen en waterlopen."

Voorbereiding
Kabels aanleggen en elektriciteitsruimtes plaatsen; het klinkt zoveel eenvoudiger dan het is. Meissner: “De kabeltracés doorsnijden dorpen en weilanden, wegen en waterlopen. Je moet rekening houden met grondeigenaren, omwonenden. Maar ook met zaken zoals archeologie, bodemverontreiniging en waterhuishouding. Voor de ingewikkelde delen ben je zo een jaar verder om alle vergunningen rond te krijgen en tot een goed ontwerp te komen. Pas daarna kan het werk buiten beginnen.”

Bouwteam
Maar, met een elektriciteitsnet dat aan alle kanten knelt, wil je vooral snelheid maken. Meissner: “Daarom werken wij binnen onze percelen in bouwteamverband. Dit zorgt ervoor dat aannemer, opdrachtgever en ingenieursbureau al in de ontwerpfase intensief met elkaar samenwerken. Een aannemer weet hoe hij iets moet maken, een ingenieursbureau is specialist in de voorbereiding. Als je elkaar vroeg vindt, benut je kennis beter en kom je sneller tot een goed ontwerp.”

Angelique Sterken (links) en Mark Meissner

Geen gedoe in de uitvoering
Dit is waar Visser & Smit Hanab samen met Van Geleuken Energie en Water– de aannemers die het perceel Rivierenland voor hun rekening nemen – naar zochten. Programmamanager Angelique Sterken: “Gedoe in de uitvoering ontstaat vaak omdat een ontwerp niet matcht met de praktijk. Denk aan een gestuurde boring waarvan het uittredepunt bij een boom uitkomt. De sleutel ligt in een goede afstemming tussen voorbereiding en uitvoering.”

Focus op expertise
Visser & Smit Hanab zocht een bouwteam-partner bij wie de voorbereiding de komende zes jaar in vertrouwde handen is. “Zodat wij ons kunnen focussen op de uitvoering. Dus geen partij die een ontwerp maakt, er een strik omheen doet en zegt: voer maar uit. Nee, je wilt een partij die je aanvult, die wil leren en zich met jou verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Omdat Antea Group al werk deed voor Liander en al één van onze projecten had voorbereid, hebben wij hen hiervoor gevraagd.”

Investeren in samenwerking
Een vloeiende samenwerking tussen ingenieurs en aannemers is niet vanzelfsprekend. Meissner: “Je moet twee werelden samenbrengen. Je hebt het ingenieursbureau dat heel theoretisch kan denken én de aannemer die juist pragmatisch is en meters wil maken. Daarom hebben we gebruik gemaakt van de ‘Teaming’-methode. Hiermee bouwen we – mede dankzij uitgebreide teambuilding – aan een team dat snel, soepel en slagvaardig samenwerkt en één doel voor ogen heeft: de energietransitie zo goed en zo snel mogelijk realiseren.” 

Formule 1 in kabeltraject
Teaming is een aanpak die ook wordt toegepast bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. “Je maakt hierbij maximaal gebruik van de kracht van elk specialisme. Dit zie je bijvoorbeeld terug in onze overlegstructuren. Elk specialisme, zoals Technisch management of Omgevingsmanagent, krijgt in onze overleggen drie minuten om te pitchen waar ze staan en wat ze nodig hebben. Zo wordt iedereen gehoord, kom je eerder tot de kern en versnel je besluitvorming.”

"Wij leren door de bril van de aannemer kijken.
Je bent jezelf bewuster waar zij tegenaan lopen.”

Wisselwerking
Ook Mark van Esterik (Antea Group) ervaart dat er een goede wisselwerking tussen aannemers en ingenieurs is ontstaan. “Wij leren door de bril van de aannemer kijken. Je bent jezelf bewuster waar zij tegenaan lopen. Daar kunnen wij in onze ontwerpen al rekening mee houden. Andersom ervaart de aannemer tegen welke knelpunten wij aanlopen. Zij kunnen hierop anticiperen in hun fasering. Bijvoorbeeld door trajectdelen die al voorbereid zijn naar voren te halen.”

Vliegende start in Opijnen
Rivierenland kende dankzij de samenwerking een flitsstart. Het was het allereerste perceel binnen NuGelre dat een project in uitvoering bracht. In Opijnen ging 25 kilometer aan 20kv Ringverbinding de grond in en werden 11 elektriciteitsruimtes omgebouwd. Sterken: “Natuurlijk loop je ook hier tegen zaken aan die je achteraf anders had willen doen. Het mooie is dat je deze met elkaar meeneemt naar een volgend project: zo raak je steeds beter op elkaar ingespeeld.”

Ruimte voor innovatie
De samenwerking biedt ook ruimte voor vernieuwing. Van Esterik: “In de komende zes jaar gaan de technologische ontwikkelingen gewoon door. Dit project biedt kansen om samen te onderzoeken hoe je kunt innoveren: wat werkt wel en niet? Zo zijn wij bezig om kabeltracés te optimaliseren via parametrisch ontwerpen. Hiervoor hebben wij wel de kennis van de aannemer nodig. En we testen hoe we met Virtual Reality stakeholders sneller mee kunnen nemen in plannen en ontwerpen.”  

Eén team, één doel
Het project in Opijnen nadert z’n afronding. Inmiddels staan er al weer nieuwe projecten op polepositie voor uitvoering. Meissner: “Je kunt gerust stellen dat er in korte tijd een mooi gezamenlijk treintje is ontstaan. In onze bouwteamvergaderingen of project-overleggen zie je al niet eens meer wie nu van Antea Group, Liander, V&SH of Van Geleuken is. Het is één team, met één doel. En dat heb je nodig om de energietransitie verder te brengen.”

Over NuGelre

Duizenden kilometers kabel en honderden elektriciteitshuisjes zijn nodig om het Gelderse elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dit gebeurt de komende twaalf jaar met het Liander-programma Netuitbreiding Gelre (NuGelre). NuGelre beslaat drie regio’s binnen Gelderland: de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en het Rivierenland. In totaal wordt vanuit het programma de komende jaren 2.000 kilometer middenspanningskabel gelegd en komen er ongeveer 1175 nieuwe elektriciteitsruimtes bij.

Aan het woord

Mark van Esterik, Manager adviesgroep Milieu & Energie Oost

Mark Meissner, Projectmanager NuGelre Liander

Angelique Sterken,
Programmamanager
Visser & Smit Hanab

Het is één team, met één doel. En dat heb je nodig om
de energietransitie verder te brengen.”