Annemarie Hatzman

Wonen en werken mengen
Dit zijn juist de locaties die in de voorbereiding om veel tijd en effort vragen. Te meer omdat deze projecten vaak over wonen in gemengd stedelijk gebied gaan. Hoe maak je dit mogelijk binnen de maximale milieuruimte en regels? En hoe zorg je ervoor dat wonen en werken naast elkaar kunnen functioneren? Hatzman: “Hiervoor heb je vele puzzelstukjes te leggen. Verkeer en parkeren; licht, geluid en trillingen. Er is altijd wel iets dat een raakvlak heeft met een ander milieuthema of regionale opgave.”

Bram Marcus

Woningbouwopgave…?

Stedelijke ontwikkelingen en woningbouwprojecten mogelijk maken? Bij Antea Group vind je alle kennis van stedelijke ontwikkeling, vastgoed en bouwen onder één dak. Behoefte aan haalbaarheidsplan of planologische expertise? Of juist op zoek naar kennis van ontwerp, constructie of contracting? Met Antea Group haal je één partner in huis die je bij elke stap verder helpt. Zo houd je grip op plan, ontwerp én uitvoering.

Bouwen voor de toekomst
En er wachten nog meer uitdagingen voor ontwikkelaars, beleidsmakers en bestuurders. Marcus: “Er ligt een ambitie van 900.000 woningen, maar er dreigt ook een grondstoffentekort. De vragen over circulair bouwen zien we nu al toenemen.” Hatzman: “Op beleidsniveau schuift er net zo goed van alles. Neem de Omgevingswet. Die biedt kansen voor de ontwikkeling van plannen, maar vraagt wel om meer samenhang met thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid. En dan is er nog de woningmarkt. We kampen nú met een acute vraag, maar over dertig jaar ziet de samenstelling van de bevolking er weer anders uit. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit in de plannen die je nu maakt.”

Bram Marcus, Adviesgroepmanager Bouw Antea Group

Zwijndrecht: bouwen langs het spoor
Kortom, er zijn vele hordes te nemen. Toch is er met slimme bouwkundige én integrale oplossingen - zelfs in een verstedelijkt land als het onze - nog altijd veel mogelijk. Hatzman: “Neem het project Stationskwartier in Zwijndrecht waar je dicht tegen het spoor aanbouwt. Milieu, veiligheid, geluid: op het eerste gezicht lijkt dit bijna niet te doen. Toch kun je door beleidsregels in een meer lokale context toe te passen of door nieuwe mobiliteitsoplossingen toe te passen, meer mogelijk maken en ruimte scheppen dan je op voorhand denkt. En wanneer je ook nog eens in staat bent om al die puzzelstukjes tegelijk te leggen, houd je ook de snelheid erin.”

Aan het woord

Annemarie Hatzman, Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling  Antea Group

Van warmtenet tot waterstof
Dan hebben we het alleen nog maar over de stedelijke inpassing van plannen gehad. Marcus: “Woningbouw anno 2022 kun je ook niet meer los zien van de energietransitie. Dit brengt in elk plan nieuwe vragen met zich mee. Hoe ontwikkel je een volwaardige woonwijk op een locatie waar het elektriciteitsnet overvol is? Hoe richt je een lokaal warmtenet in? In Hoogeveen zijn we bezig met de komst van een waterstofwijk – onder meer met de aanbesteding rondom de komst van waterstof cv-ketels. Dat is echt pionieren.”

Ook de spannende locaties in beeld
Dit maakt woningbouw tot een opgave waarbij de ingenieurs en adviseurs van Antea Group steeds vaker worden betrokken. Marcus: “Dan hebben we het niet over de recht-toe-recht-aan plannen en de seriematige bouw: die zijn relatief eenvoudig voor te bereiden en te engineeren. Wel over het maatwerk. Denk aan een plan om woningen langs het spoor te bouwen, de transformatie van een kantoor tot appartementen of de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke woonconcepten. Plannen die hard nodig zijn om die woningbouwopgave het hoofd te bieden.”

“Woningbouw anno 2022 kun je ook niet meer
los zien van de energietransitie."

Even transformeren is niet zo eenvoudig

Marcus vult aan: “In een programma op tv over de woningbouwcrisis stond een journalist bij een leegstaand kantoor in Rotterdam en hij vroeg zich af waarom dit gebouw niet omgevormd kon worden tot een woontoren. Een begrijpelijke vraag. Maar het antwoord is niet zo simpel. Even een kantoortoren transformeren is een vraagstuk dat veel dimensies kent.” Wat dat kantoor in Rotterdam betreft…? “Dat wordt alleen al gezien de stikstof een lastig verhaal.”

“De woningbouwopgave is enorm;
maar er liggen ook voldoende kansen.”

Een tekort aan 900.000 woningen. Een woud aan regels én allerlei transities op de koop toe. We staan voor een enorme woningbouwopgave. Eén ding is zeker: “Bouwen anno 2022 is geen kwestie van simpel huisjes neerzetten. Toch zijn er wel degelijk kansen”, zien Bram Marcus (Adviesgroepmanager Bouw) en Annemarie Hatzman (Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling).    

“Ik was onlangs op een congres over stedelijke gebiedstransformaties”, vertelt Hatzman. “Daar werden prachtige ideeën en concepten gepresenteerd om de woningbouwopgave op te lossen en te versnellen. De één nog mooier en inventiever dan de ander. Totdat de organisatie een jongeman het podium op liet komen. Hij vertelde dat hij geen woning kon vinden; maar dat hij er nú een nodig had. Hoe wij dít gingen oplossen. Tja, toen viel de hele zaal stil. Dat maakte de urgentie wel even duidelijk – we moeten nu aan de slag.”

Annemarie Hatzman

Bram Marcus

Woningbouwopgave…?

Stedelijke ontwikkelingen en woningbouwprojecten mogelijk maken? Bij Antea Group vind je alle kennis van stedelijke ontwikkeling, vastgoed en bouwen onder één dak. Behoefte aan haalbaarheidsplan of planologische expertise? Of juist op zoek naar kennis van ontwerp, constructie of contracting? Met Antea Group haal je één partner in huis die je bij elke stap verder helpt. Zo houd je grip op plan, ontwerp én uitvoering.

Zwijndrecht: bouwen langs het spoor
Kortom, er zijn vele hordes te nemen. Toch is er met slimme bouwkundige én integrale oplossingen - zelfs in een verstedelijkt land als het onze - nog altijd veel mogelijk. Hatzman: “Neem het project Stationskwartier in Zwijndrecht waar je dicht tegen het spoor aanbouwt. Milieu, veiligheid, geluid: op het eerste gezicht lijkt dit bijna niet te doen. Toch kun je door beleidsregels in een meer lokale context toe te passen of door nieuwe mobiliteitsoplossingen toe te passen, meer mogelijk maken en ruimte scheppen dan je op voorhand denkt. En wanneer je ook nog eens in staat bent om al die puzzelstukjes tegelijk te leggen, houd je ook de snelheid erin.”

Bouwen voor de toekomst
En er wachten nog meer uitdagingen voor ontwikkelaars, beleidsmakers en bestuurders. Marcus: “Er ligt een ambitie van 900.000 woningen, maar er dreigt ook een grondstoffentekort. De vragen over circulair bouwen zien we nu al toenemen.” Hatzman: “Op beleidsniveau schuift er net zo goed van alles. Neem de Omgevingswet. Die biedt kansen voor de ontwikkeling van plannen, maar vraagt wel om meer samenhang met thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid. En dan is er nog de woningmarkt. We kampen nú met een acute vraag, maar over dertig jaar ziet de samenstelling van de bevolking er weer anders uit. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit in de plannen die je nu maakt.”

Bram Marcus, Adviesgroepmanager Bouw Antea Group

Annemarie Hatzman, Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling  Antea Group

Aan het woord

Van warmtenet tot waterstof
Dan hebben we het alleen nog maar over de stedelijke inpassing van plannen gehad. Marcus: “Woningbouw anno 2022 kun je ook niet meer los zien van de energietransitie. Dit brengt in elk plan nieuwe vragen met zich mee. Hoe ontwikkel je een volwaardige woonwijk op een locatie waar het elektriciteitsnet overvol is? Hoe richt je een lokaal warmtenet in? In Hoogeveen zijn we bezig met de komst van een waterstofwijk – onder meer met de aanbesteding rondom de komst van waterstof cv-ketels. Dat is echt pionieren.”

“Woningbouw anno 2022 kun je ook niet meer
los zien van de energietransitie."

Ook de spannende locaties in beeld
Dit maakt woningbouw tot een opgave waarbij de ingenieurs en adviseurs van Antea Group steeds vaker worden betrokken. Marcus: “Dan hebben we het niet over de recht-toe-recht-aan plannen en de seriematige bouw: die zijn relatief eenvoudig voor te bereiden en te engineeren. Wel over het maatwerk. Denk aan een plan om woningen langs het spoor te bouwen, de transformatie van een kantoor tot appartementen of de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke woonconcepten. Plannen die hard nodig zijn om die woningbouwopgave het hoofd te bieden.”

“De woningbouwopgave is enorm;
maar er liggen ook voldoende kansen.”

Even transformeren is niet zo eenvoudig

Marcus vult aan: “In een programma op tv over de woningbouwcrisis stond een journalist bij een leegstaand kantoor in Rotterdam en hij vroeg zich af waarom dit gebouw niet omgevormd kon worden tot een woontoren. Een begrijpelijke vraag. Maar het antwoord is niet zo simpel. Even een kantoortoren transformeren is een vraagstuk dat veel dimensies kent.” Wat dat kantoor in Rotterdam betreft…? “Dat wordt alleen al gezien de stikstof een lastig verhaal.”

Een tekort aan 900.000 woningen. Een woud aan regels én allerlei transities op de koop toe. We staan voor een enorme woningbouwopgave. Eén ding is zeker: “Bouwen anno 2022 is geen kwestie van simpel huisjes neerzetten. Toch zijn er wel degelijk kansen”, zien Bram Marcus (Adviesgroepmanager Bouw) en Annemarie Hatzman (Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling).    

“Ik was onlangs op een congres over stedelijke gebiedstransformaties”, vertelt Hatzman. “Daar werden prachtige ideeën en concepten gepresenteerd om de woningbouwopgave op te lossen en te versnellen. De één nog mooier en inventiever dan de ander. Totdat de organisatie een jongeman het podium op liet komen. Hij vertelde dat hij geen woning kon vinden; maar dat hij er nú een nodig had. Hoe wij dít gingen oplossen. Tja, toen viel de hele zaal stil. Dat maakte de urgentie wel even duidelijk – we moeten nu aan de slag.”