Het Hembrugterrein in Zaandam werd in 1897 in gebruik genomen voor de fabricage van wapens en munitie. Het was het hart van de Stelling van Amsterdam en tot de laatste eeuwwisseling in gebruik voor de militaire industrie. De sporen hiervan zijn duidelijk zichtbaar: er staan nog altijd tientallen loodsen, bunkers en kazernes op het 42,5 hectare grote terrein. Vijftig ervan zijn rijks- en gemeentemonumenten. Dat op datzelfde terrein het podium van het LINDA.festival wordt opgebouwd, werkt vervreemdend. Pal voor de oude officiersmess vindt een fashion-fotoshoot plaats.

"Het buzzt op Hembrug"
Op voormalig industrieterrein van Defensie in Zaandam komt alles samen

Mirjam Witjes, projectleider Omgevingsplannen, gemeente Zaanstad
De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf, de voormalige eigenaar, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad Hembrug ontwikkeld voor diverse gebruikers, vooral voor creatieve ondernemers. Met als resultaat dat er een nieuwe creatieve hotspot is ontstaan in de metropoolregio Amsterdam. Het behouden en versterken van het unieke cultuurhistorische karakter was voor alle partijen het uitgangspunt. Een pittige uitdaging. Want toen Defensie in 2003 het terrein verliet en het eigendom overging naar het Rijksvastgoedbedrijf, was er sprake van leegstand en verval. Daarnaast was er het vermoeden van sterke vervuiling. Bovendien ligt Hembrug midden in een industriegebied. Niet zo vreemd dat er in het verleden stemmen opgingen om het hele terrein leeg te halen en opnieuw te beginnen. Als je nu ziet hoe het hier bruist, welke kansen er liggen voor wonen, werken en recreëren en de positieve manier waarop omwonenden en ondernemers hebben geparticipeerd, ben ik alleen maar blij dat het zover niet gekomen is. 

Marijke Visser - Poldervaart, projectleider / strategisch adviseur Omgevingsplan, Antea Group
De wet bepaalt dat de vervuiler betaalt. Daarom heeft het Rijk de bodemsanering voor haar rekening genomen, nét voordat Antea Group in het project stapte. Dat gebeurde in 2014, in de fase van scenarioverkenningen. Want hoe ga je om met de vervallen gebouwen en tientallen monumenten, op het oog een samenraapsel van verschillende stijlen? Wat gebeurt er met het bos dat zo bijzonder is voor Zaanstad? Later kwamen daar nog vragen bij: hoe verhoudt het terrein zich in de woonvisie tot de andere ontwikkelgebieden in de regio? Wat kan er maximaal worden bijgebouwd en hoe stemmen 

we dat af met de andere pandeigenaren op het terrein en met de direct omwonenden? Maar misschien wel de grootste uitdaging bij het vaststellen van het uiteindelijke Omgevingsplan, is dat het eindplaatje ontbreekt. Tegelijkertijd heb je wel randvoorwaarden nodig voor een goed leefklimaat. Het is de kunst om de balans te vinden tussen wat je vastlegt en waar je de ruimte laat. Zo is in het plan opgenomen dat er geluidsluwe gebieden gemaakt moeten worden. Hoe en waar, dat staat nog open. Daarom is er een ‘geluidsarchitect’ toegevoegd aan het supervisieteam. Het moet gezegd: zonder de Crisis- en herstelwet zouden we Hembrug op deze manier niet kunnen ontwikkelen.”

HEMBRUGTERREIN ZAANDAM IN CIJFERS
“Zonder de Crisis- en herstelwet
hadden we het Hembrugterrein niet op
deze manier kunnen ontwikkelen”

Patrick Schlick, directeur ABC Planontwikkeling
“ABC Planontwikkeling won de door het Rijksvastgoedbedrijf uitgeschreven tender. Sinds mei mogen we ons eigenaar noemen van 31 hectare op het Hembrugterrein, inclusief de 70 gebouwen die erop staan. In 2010, tijdens de crisis, hebben we onze visie op dit gebied al eens aan het Rijksvastgoedbedrijf gepresenteerd. Dat geeft wel aan hoe graag we hier aan de slag willen, ondanks alle risicofactoren die horen bij een voormalig industrieterrein van Defensie. Wij zijn in dit project als het ware ‘tussenklant’, want de echte klanten zijn de kopers en huurders van de woningen, winkels en kantoren die wij gaan ontwikkelen. Verspreid over het terrein bouwen we circa 1.000 nieuwbouwwoningen, waarvan 20% voor sociale huur. Hoe deze er precies gaan uitzien, is niet in beton gegoten. Begin 2019 zal het Masterplan er liggen, maar het is en blijft de komende jaren een organische ontwikkeling. Wat echter vaststaat, is dat we de rauwheid van het gebied, de mêlee van bouwstijlen en het ongecultiveerde groen willen behouden. Dat maakt Hembrug bijzonder in Nederland.”

Op voormalig industrieterrein van Defensie in Zaandam komt alles samen
"Het buzzt op Hembrug"

Het Hembrugterrein in Zaandam werd in 1897 in gebruik genomen voor de fabricage van wapens en munitie. Het was het hart van de Stelling van Amsterdam en tot de laatste eeuwwisseling in gebruik voor de militaire industrie. De sporen hiervan zijn duidelijk zichtbaar: er staan nog altijd tientallen loodsen, bunkers en kazernes op het 42,5 hectare grote terrein. Vijftig ervan zijn rijks- en gemeentemonumenten. Dat op datzelfde terrein het podium van het LINDA.festival wordt opgebouwd, werkt vervreemdend. Pal voor de oude officiersmess vindt een fashion-fotoshoot plaats.

Marijke Visser - Poldervaart, projectleider / strategisch adviseur Omgevingsplan, Antea Group
De wet bepaalt dat de vervuiler betaalt. Daarom heeft het Rijk de bodemsanering voor haar rekening genomen, nét voordat Antea Group in het project stapte. Dat gebeurde in 2014, in de fase van scenarioverkenningen. Want hoe ga je om met de vervallen gebouwen en tientallen monumenten, op het oog een samenraapsel van verschillende stijlen? Wat gebeurt er met het bos dat zo bijzonder is voor Zaanstad? Later kwamen daar nog vragen bij: hoe verhoudt het terrein zich in de woonvisie tot de andere ontwikkelgebieden in de regio? Wat kan er maximaal worden bijgebouwd en hoe stemmen 
we dat af met de andere pandeigenaren op het terrein en met de direct omwonenden? Maar misschien wel de grootste uitdaging bij het vaststellen van het uiteindelijke Omgevingsplan, is dat het eindplaatje ontbreekt. Tegelijkertijd heb je wel randvoorwaarden nodig voor een goed leefklimaat. Het is de kunst om de balans te vinden tussen wat je vastlegt en waar je de ruimte laat. Zo is in het plan opgenomen dat er geluidsluwe gebieden gemaakt moeten worden. Hoe en waar, dat staat nog open. Daarom is er een ‘geluidsarchitect’ toegevoegd aan het supervisieteam. Het moet gezegd: zonder de Crisis- en herstelwet zouden we Hembrug op deze manier niet kunnen ontwikkelen.”

Mirjam Witjes, projectleider Omgevingsplannen, gemeente Zaanstad
De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf, de voormalige eigenaar, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad Hembrug ontwikkeld voor diverse gebruikers, vooral voor creatieve ondernemers. Met als resultaat dat er een nieuwe creatieve hotspot is ontstaan in de metropoolregio Amsterdam. Het behouden en versterken van het unieke cultuurhistorische karakter was voor alle partijen het uitgangspunt. Een pittige uitdaging. Want toen Defensie in 2003 het terrein verliet en het eigendom overging naar het Rijksvastgoedbedrijf, was er sprake van leegstand en verval. Daarnaast was er het vermoeden van sterke vervuiling. Bovendien ligt Hembrug midden in een industriegebied. Niet zo vreemd dat er in het verleden stemmen opgingen om het hele terrein leeg te halen en opnieuw te beginnen. Als je nu ziet hoe het hier bruist, welke kansen er liggen voor wonen, werken en recreëren en de positieve manier waarop omwonenden en ondernemers hebben geparticipeerd, ben ik alleen maar blij dat het zover niet gekomen is. 

“Zonder de Crisis- en herstelwet
hadden we het Hembrugterrein niet op
deze manier kunnen ontwikkelen”
HEMBRUGTERREIN ZAANDAM IN CIJFERS

Patrick Schlick, directeur ABC Planontwikkeling
“ABC Planontwikkeling won de door het Rijksvastgoedbedrijf uitgeschreven tender. Sinds mei mogen we ons eigenaar noemen van 31 hectare op het Hembrugterrein, inclusief de 70 gebouwen die erop staan. In 2010, tijdens de crisis, hebben we onze visie op dit gebied al eens aan het Rijksvastgoedbedrijf gepresenteerd. Dat geeft wel aan hoe graag we hier aan de slag willen, ondanks alle risicofactoren die horen bij een voormalig industrieterrein van Defensie. Wij zijn in dit project als het ware ‘tussenklant’, want de echte klanten zijn de kopers en huurders van de woningen, winkels en kantoren die wij gaan ontwikkelen. Verspreid over het terrein bouwen we circa 1.000 nieuwbouwwoningen, waarvan 20% voor sociale huur. Hoe deze er precies gaan uitzien, is niet in beton gegoten. Begin 2019 zal het Masterplan er liggen, maar het is en blijft de komende jaren een organische ontwikkeling. Wat echter vaststaat, is dat we de rauwheid van het gebied, de mêlee van bouwstijlen en het ongecultiveerde groen willen behouden. Dat maakt Hembrug bijzonder in Nederland.”

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.